.

Si hi ha un element que pot definir la comarca de la Selva, és l'aigua. L'anomenada comarca de l'aigua destaca per ser un territori amb una gran presència de zones humides dins del domini mediterrani. Els inventaris realitzats per la Fundació Emys a la plana de la Selva han permès identificar i catalogar centenars d'espais humits, de tipologies molt variades. Alguns d'ells, donat el seu alt valor ecològic, es troben recollits a l'Inventari de Zones Humides de Catalunya, confeccionat pel DMAH. D'entre els espais humits selvatans, en destaquem:


Estanys de Sils © FE
.