.

Crèdits de l'exposició

L'exposició "Canvi climàtic a la comarca de la Selva. Biodiversitat en les zones humides" ha estat creada per la Fundació Emys amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Els crèdits de l'exposició són els següents:

.